Program „MALUCH+” 2019

Informujemy, że w ramach programu „MALUCH+” 2019 powstały oszczędności w kwocie 80 mln złotych. Powyższe środki mogą zostać przekazane jednostkom samorządu terytorialnego na zasadzie zgłoszonego zapotrzebowania. Dofinansowanie dotyczy tworzenia miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów oraz zapewnienia ich funkcjonowania, przy czym dofinansowaniu może podlegać utworzenie miejsc opieki i ich funkcjonowanie, jak też samo utworzenie miejsc, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Zapraszamy do składania ofert w ramach modułu 1a i 1b w formie pisemnej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Termin składania ofert upływa 10 czerwca 2019 roku.

 

Przedmiotowe dokumenty dostępne są na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku: link