Zapraszamy na szkolenie „Ocena wiarygodności klienta pomocy społecznej” skierowane do pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego – 25 i 26 czerwca 2019 r. – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego na 1 – dniowe bezpłatne szkolenie pn. „Ocena wiarygodności klienta pomocy społecznej”. Szkolenia będą realizowane w układzie 8 godzinnym, w grupach szkoleniowych do 14 osób. Szkolenie prowadzone w formie warsztatowej, analizowane będą przykłady z praktyki, uczestnicy w trakcie trwania całego szkolenia warsztatowego będą mieli możliwość aktywnego uczestnictwa poprzez zadawanie pytań oraz wymianę doświadczeń.

Cel szkolenia: podniesienie kompetencji kadr pomocy społecznej z województwa podlaskiego w zakresie pracy z beneficjentami pomocy społecznej.

Terminy szkoleń do wyboru: 25.06.2019 r. i 26.06.2019 r.

Godziny szkoleń:  9.00 – 15.00,                               

Miejsce szkoleń: siedziba Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, przy ul. Kombatantów 7 w Białymstoku – sala na parterze

Tematyka szkolenia:

  1. Wprowadzenie do tematu.
  2. Klient wprowadzający w błąd pracownika pomocy społecznej – metody oceny wiarygodności klienta.
  3. Charakterystyka osoby kłamiącej.
  4. Czynniki wpływające na zachowania osoby kłamiącej, motywy kłamania.
  5. Jak wykryć kłamstwo?
  6. Sposoby oceny wiarygodności klienta.
  7. Umiejętność uważnej obserwacji oraz aktywnego słuchania klienta.
  8. Podejmowanie decyzji interwencyjnych.
  9. Panel dyskusyjny, wymiana doświadczeń, pytania i odpowiedzi.

Szkolenie poprowadzi Pani Olga Nowicka – trener, psychoterapeuta, psycholog w jednostkach pomocy społecznej, były pracownik socjalny. Autorka i realizatorka kilkuset szkoleń dla pracowników jednostek pomocy społecznej na terenie całego kraju. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszę o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych i przesłanie drogą elektroniczną na adres: monika.jodlowska@rops-bialystok.pl  do dnia  17 czerwca 2019 r. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o ograniczenie liczby zgłoszeń do maksymalnie 2 pracowników z danej jednostki. Osobą do kontaktu w zakresie rekrutacji jest starszy inspektor Monika Jodłowska, tel. 85 744 72 72 wew. 209. Zakwalifikowane osoby zostaną o tym powiadomione mailowo lub telefonicznie.

Materiały do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych