Zaproszenie do udziału w programie profilaktyki selektywnej „FreD goes net”

UWAGA WYCHOWAWCY I PEDAGODZY SZKOLNI!

Zaproszenie do udziału w programie profilaktyki selektywnej „FreD goes net” uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa podlaskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w terminie czerwiec-wrzesień br. planuje przeprowadzić kolejną edycję Programu Wczesnej Interwencji wobec Młodych Użytkowników Narkotyków „FreD goes net”.

„FreD goes net” to program profilaktyki selektywnej, oparty o metodę krótkiej interwencji profilaktycznej, skierowany do młodych osób używających narkotyków/alkoholu bądź innych substancji psychoaktywnych.

Ideą Programu jest wczesna i trafna reakcja wobec młodych osób, które po raz pierwszy,
z powodu narkotyków, alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, weszły w konflikt z prawem i które dobrowolnie chcą poddać się oddziaływaniom profilaktycznym.

W związku z tym, iż jednym z podmiotów kierujących takie osoby jest Szkoła, zwracamy się z propozycją zgłoszenia zainteresowanej młodzieży w wieku 14-18 lat do udziału w Programie. Realizacji zajęć podejmą się certyfikowani trenerzy Programu „FreD”. Szczegółowa oferta programowa do pobrania.

Osoby chętne do wzięcia udziału w Programie, proszę zgłaszać telefonicznie, kontaktując się z trenerami Programu – panią Agatą Niemczynowicz, lub panem Wojciechem Powichrowskim,  tel. 85 744 52 24, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-20.00.

Udział w Programie jest nieodpłatny. Liczba miejsc ograniczona!