Konferencja „Województwo podlaskie w obliczu bezdomności – nowe zasady” – 17.06.2019 r.

W dniu 17 czerwca b.r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyła się konferencja pn.: „Województwo podlaskie w obliczu bezdomności – nowe zasady” zorganizowana przez Podlaskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności (zawiązane w 2011 roku, w którego skład wchodzą: Caritas Archidiecezji Białostockiej, Monar – Markot w Garbasie, Eleos – Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia, Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei”, Fundacja „SPE- SALVI”, Izba Wytrzeźwień w Białymstoku, „Dom Kombatanta” w Jaświłach, Fundacja „Dialog”, Stowarzyszenie „Patronat”, Straż Miejska w Białymstoku oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku). Uczestnikami konferencji było 121 przedstawicieli kadry ośrodków pomocy społecznej, szpitali, placówek pracujących z osobami bezdomnymi, streetworkerów, Policji, Straży Miejskiej oraz studentów uczelni o kierunkach społecznych. Podczas konferencji wysłuchaliśmy wykładu ks. prałata Stanisława Słowika, który zaprezentował dobre praktyki na przykładzie wybranych placówek prowadzonych przez Caritas Diecezji Kieleckiej. Następnie Prezes Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności – Jakub Wilczek, przedstawił problemy i wyzwania, przed jakimi stoją gminy w świetle aktualnych zmian w ustawie o pomocy społecznej. Informację na temat sytuacji osób bezdomnych w województwie podlaskim na podstawie sprawozdania za rok 2018 zaprezentowała Ewa Bijak,  główny specjalista Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, natomiast z nowymi procedurami kierowania osób bezdomnych do ośrodków dla osób bezdomnych zapoznał uczestników konferencji Adam Januszewski, Kierownik Zespołu Pracowników Socjalnych ds. Bezdomnych i Cudzoziemców w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Podsumowaniem konferencji był panel dyskusyjny z udziałem prelegentów, który poprowadził Krzysztof Szubzda. Dyskusja dotyczyła skuteczności podejmowanych działań na rzecz wychodzenia z bezdomności. Konferencję objęli patronatem honorowym: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewoda Podlaski, Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Prezydent Miasta Białegostoku.