Szkolenie „Ocena wiarygodności klienta pomocy społecznej” skierowane do pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego – 25 i 26 czerwca 2019 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował 2 szkolenia dla pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego, pn.: „Ocena wiarygodności klienta pomocy społecznej”. Celem szkoleń było podniesienie kompetencji kadr pomocy społecznej z województwa podlaskiego w zakresie pracy z beneficjentami pomocy społecznej. Tematyka szkolenia dotyczyła m.in.: metod i sposobów oceny wiarygodności klienta pomocy społecznej, charakterystyki osoby kłamiącej, poznania motywów kłamania oraz sposobów jego wykrywania, znaczenia umiejętności uważnej obserwacji oraz aktywnego słuchania klienta oraz podejmowania decyzji interwencyjnych. Szkolenie zakończył panel dyskusyjny oraz wymiana doświadczeń.   Szkolenie prowadziła Pani Olga Nowicka – doświadczony trener i coach, autorka i realizatorka kilkuset szkoleń dla pracowników jednostek pomocy społecznej na terenie całego kraju. Szkolenia odbyły się w dniach 25 i 26 czerwca 2019 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Uczestnikami szkolenia było 27 pracowników jednostek pomocy społecznej województwa podlaskiego.