Szkolenia dla pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego pn.: „Kontrakt socjalny w pomocy społecznej” – 29 i 30 maja 2019 r., 25 i 26 lipca 2019 r. oraz 29 i 30 sierpnia 2019 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował 6 szkoleń dla pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego, pn.: „Kontrakt socjalny w pomocy społecznej”. Celem szkoleń było poszerzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowej i skutecznej realizacji kontraktu socjalnego. Tematyka szkolenia dotyczyła:

 • istoty kontraktu socjalnego w świetle prawa,
 • charakterystyki kontraktu socjalnego,
 • działań metodycznych podczas kontraktu socjalnego,
 • etapów i zasad realizacji kontraktu socjalnego (diagnoza, opracowanie planu pracy i struktury, monitoring i ewaluacja),
 • sytuacji w jakich zawiera się kontrakt socjalny,
 • przyczyn zawierania kontraktów – problemy społeczne,
 • sposobów pracy z klientem w ramach kontraktu socjalnego,
 • motywowania i komunikacji w realizacji kontraktu,
 • oceny skuteczności zawieranych kontraktów,
 • trudności i niepowodzeń w realizacji kontraktu socjalnego,
 • ograniczeń w stosowaniu kontraktu socjalnego przez pracowników socjalnych,
 • dobrych praktyk w stosowaniu kontraktu socjalnego.

Szkolenia prowadziła trener Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum, Pani Barbara Matysik – socjolog o wieloletnim doświadczeniu zawodowym w pomocy społecznej i administracji publicznej, ekspert w obszarze integracji społecznej, zatrudnienia; autor i koordynator projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, wieloletni nauczyciel Kolegium Pracowników Służb Społecznych, autor publikacji z zakresu pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego.

Szkolenia odbyły się w dniach 29 i 30 maja 2019 r., 25 i 26 lipca 2019 r. oraz 29 i 30 sierpnia 2019 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Uczestnikami szkolenia było 79 pracowników jednostek pomocy społecznej województwa podlaskiego.