Szkolenia dla pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego pn.: „Praca z osobą z zaburzeniami psychicznymi i jej rodziną” – 23 i 24 września 2019 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował 2 szkolenia dla pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego, pn.: „Praca z osobą z zaburzeniami psychicznymi i jej rodziną”. Celem szkoleń było podniesienie kompetencji kadr pomocy społecznej z województwa podlaskiego w zakresie pracy z osobą z zaburzeniami psychicznymi i jej rodziną oraz uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu pomagania i aktywizowania tych osób.

Tematyka szkolenia:

  • możliwości i ograniczenia pracy z osobą zaburzoną psychicznie,
  • opis wybranych jednostek chorobowych: schizofrenia, zaburzenia nastroju – dwubiegunowe, depresyjne, zaburzenia osobowości,
  • metody komunikacji i pracy socjalnej z osobą zaburzoną psychicznie,
  • sposoby motywowania i aktywowania osób zaburzonych psychicznie,
  • radzenie sobie w sytuacjach trudnych – interwencja i ochrona,
  • analiza przypadku.

Szkolenia prowadziła trener Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum, Pani Anna Fedorowicz – certyfikowana terapeutka z uprawnieniami do prowadzenia Superwizji Pracy Socjalnej, psycholog, trenerka, posiadająca Certyfikat Provocative Therapy and Coaching by Frank Farelly o wieloletnim doświadczeniu zawodowym.

Szkolenia odbyły się w dniach 23 i 24 września 2019 r., w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Uczestnikami szkolenia było 28 pracowników jednostek pomocy społecznej województwa podlaskiego.