Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w porozumieniu z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Oddział Podlaski, zorganizował „Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin”.

Piknik jest imprezą cykliczną, cieszącą się dużą popularnością wśród osób z niepełnosprawnością ruchową w województwie podlaskim.

W tym roku Piknik odbył się 1 września i był dla dzieci i młodzieży aktywnym pożegnaniem wakacji na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie.

Uczestnikami pikniku były rodziny z województwa podlaskiego, które wychowują dzieci
z niepełnosprawnością ruchową – ogółem około 72 osób.

Organizatorzy zapewnili uczestnikom szereg atrakcji, m.in. zabawy i animacje, potrawy regionalne oraz bieg na orientację.

Impreza miała na celu propagowanie aktywności, integracji oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnością ruchową.