Zaproszenie do udziału w spotkaniach konsultacyjnych dla potencjalnych grantobiorców projektu „Szansa-nowe możliwości dla dorosłych”.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i Instytut Badań Edukacyjnych serdecznie zapraszają na cykl spotkań konsultacyjnych dla potencjalnych grantobiorców projektu Szansa-nowe możliwości dla dorosłych. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkania odbędą się w następujących miastach:

Lp. Miasto Termin Link do rejestracji Miejsce spotkania
1   Kraków 30 października 2019 link Wojewódzka Biblioteka Publiczna, ul. Rajska 1
2 Gdańsk 5 listopada 2019 link Hotel Gdańsk, ul. ul. Szafarnia 9
3  Białystok 7 listopada 2019 link Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, ul. Ciepła 32
4   Gliwice 14 listopada 2019 link  
5   Lublin 15 listopada 2019 link  
6  Gorzów Wielkopolski 19 listopada 2019 link Hotel Bulvar, ul. Łużycka 35
7  Grudziądz 22 listopada 2019 link  
8 Olsztyn 25 listopada 2019 link  
9  Rzeszów 28 listopada 2019 link  
10  Warszawa 4 grudnia 2019 link  
11 Warszawa 12 grudnia 2019 link  

Czas trwania spotkania: 9.00-17.00

Spotkania poprowadzą członkowie Zespołu Projektu Szansa. Podczas spotkań odbędą się konsultacje merytoryczne na temat warunków rekrutacji grantobiorców oraz modeli wsparcia dla osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych.

Wydarzenie jest skierowane do przedstawicieli: centrów kształcenia ustawicznego,  instytucji edukacyjnych dla dorosłych, bibliotek i innych instytucji kultury, instytucji działających w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, jednostek samorządu terytorialnego, uniwersytetów ludowych/otwartych/trzeciego wieku, ośrodków pomocy społecznej, spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz osób o niskich umiejętnościach podstawowych, przedsiębiorstw upowszechniających uczenie się w pracy, izb rzemieślniczych, instytucji rynku pracy, organizacji pracodawców, związków zawodowych, instytucji certyfikujących funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz innych podmiotów zaangażowanych we wspieranie osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych.

W załączeniu roboczy program spotkań (może ulec zmianom).

Linki do rejestracji

O projekcie

„Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”

Głównym celem projektu jest wsparcie osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych, do których zalicza się m.in. umiejętności cyfrowe, rozumienie i tworzenie informacji oraz rozumowanie matematyczne. Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, partnerem Instytut Badań Edukacyjnych.