Zaproszenie Partnerskich Zespołów Kooperacji z terenu województwa podlaskiego na 2-dniowe szkolenie w ramach Szkoły Kooperacji

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza do uczestnictwa w szkoleniu: Szkoła Kooperacji Poziom Regionalny – Szkoleniowy Etap Rozszerzony w związku z realizacją projektu partnerskiego pn. „Liderzy kooperacji”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna.
Szkolenia skierowane są do członków Partnerskich Zespołów Kooperacji, działających w gminach wiejskich województwa podlaskiego, które uczestniczą w Projekcie. Celem szkoleń jest poszerzenie wiedzy z zakresu współpracy, kooperacji i partycypacji podczas wdrażania Modelu Kooperacji w Gminach Wiejskich.

Terminy i miejsca szkoleń dla poszczególnych zespołów:

PZK Gminy Narewka:
Termin: 18-19 listopada 2019 r.
Miejsce: Świetlica Środowiskowa
ul. Nowa 3
17-220 Narewka

PZK Gminy Wysokie Mazowieckie:
Termin: 20-21 listopada 2019 r.
Miejsce: Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
ul. Mickiewicza 1a
18-200 Wysokie Mazowieckie

PZK Gminy Kobylin-Borzymy
Termin: 26-27 listopada 2019 r.
Miejsce: Urząd Gminy Kobylin-Borzymy
ul. Główna 11
18-204 Kobylin-Borzymy

PZK Gminy Łomża oraz PZK Gminy Piątnica
Termin: 28-29 listopada 2019 r.
Miejsce: Starostwo Powiatowe
ul. Szosa Zambrowska 1/27
18-400 Łomża

PZK Gminy Kolno:
Termin: 4-5 grudnia 2019 r.
Miejsce: Hotel Colnus
ul. Strażacka 1
18-500 Kolno

Godziny szkoleń: 9:00-15:30

Tematyka Szkolenia:
• Komunikacja społeczna i interpersonalna,
• Kanały przepływu informacji,
• Negocjacje,
• Kooperacja i konfrontacja,
• Lider kooperacji – cechy, umiejętności, kompetencje,
• Partycypacja/kooperacja w samorządzie lokalnym – korzyści dla władz, samorządu i mieszkańców,
• Monitoring i ewaluacja kooperacji,
• Warsztaty trwałości działań kooperacji,
• Analiza przykładowych dobrych praktyk wraz z przyjętymi lokalnie dokumentami gmin/powiatów.
• Projektowanie zmian w gminach/powiatach, wdrażanie projektów,
• Proces konsultowania (stan prawny, przegląd technik i narzędzi konsultacyjnych, korzyści wynikające z konsultacji).

Szkolenie poprowadzi trener Pracowni 3E, Pani Aneta Szarfenberg – specjalistka w zakresie polityki społecznej, z doświadczeniem we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządami w obszarach tworzenia strategii rozwoju, rewitalizacji oraz rozwijania współpracy i prowadzenia konsultacji społecznych.

W przypadku zainteresowania udziałem w szkoleniu, proszę o wypełnienie odpowiedniej karty zgłoszeniowej i przesłanie (czytelny skan) na adres: liderzy.kooperacji@rops-bialystok.pl do dnia 13 listopada 2019 r., do godz. 14:00.
W sprawach związanych ze szkoleniami, proszę kontaktować się z Biurem Projektu, tel. 85 744 72 72, wew. 214.

 

Do pobrania:

Karta Zgłoszeniowa Narewka
Karta Zgłoszeniowa Wysokie Mazowieckie
Karta Zgłoszeniowa Kobylin-Borzymy
Karta Zgłoszeniowa Łomża, Piątnica
Karta Zgłoszeniowa Kolno