Warsztaty edukacyjno-informacyjne dla seniorów – 19 listopada 2019 r.

W dniu 19 listopada b.r. w Kawiarni „W starym kinie” w Białymstoku odbyły się warsztaty edukacyjno-informacyjne dla seniorów zorganizowane przez Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Odział w Białymstoku we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku. Podczas spotkania Pani prof. Barbara Małgorzata Bień, Kierownik Kliniki Geriatrii UMB, Konsultant Wojewódzki ds. geriatrii w woj. podlaskim wygłosiła prelekcję na temat: „Łagodnych zaburzeń pamięci i funkcji poznawczych osób starszych”. Kolejny temat pn.: „Najnowsze osiągnięcia w wykrywaniu i leczeniu nowotworów” omówiła  Pani Dorota Elżbieta Kazberuk, lekarz onkolog Białostockiego Centrum Onkologicznego w Białymstoku. Po wykładach odbyły się konsultacje indywidualne dla seniorów biorących udział w warsztatach. W spotkaniu wzięło udział ok. 20 osób starszych.