Powołanie nowych członków do Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

W dniu 6 grudnia 2019 r. Zarządzeniem Marszałka Województwa Podlaskiego Nr 149/2019  zostali powołani nowi członkowie do Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w następującym składzie:

  1. Bobrowska Magdalena– Dyrektor Oddziału Fundacji Aktywizacja w Białymstoku;
  2. Czerniawska Małgorzata Beata– Przedstawiciel Wojewody, starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku;
  3. Kujawa Elżbieta Katarzyna– Pełnomocnik Regionalny Fundacji Aktywnej Rehabilitacji FAR na województwo podlaskie;
  4. Sobolewska– Wildner Halina, Przedstawiciel Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami;
  5. Średziński Rafał– Prezes Stowarzyszenia „MY DLA INNYCH”;
  6. Świderska Jolanta Elżbieta– Przedstawiciel Fundacji „Oswoić Świat”;
  7. Tarachanowicz Elżbieta Krystyna– Przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie.

 

Do zakresu działania Wojewódzkiej Rady należy:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

b) realizacji praw osób niepełnosprawnych;

2) opiniowanie projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

3) ocena realizacji programów;

4)  opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez sejmik województwa pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

 

Kontakt do Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych:

rops@rops-bialystok.pl