Zaproszenie na Regionalną Konferencję upowszechniającą Model Centrum Usług Społecznych.

Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, która umożliwia utworzenie przez gminę wyspecjalizowanej jednostki organizacyjnej. Utworzenie i prowadzenie centrum należy do zadań własnych gminy o charakterze fakultatywnym. Zgodnie z ustawą, centra usług społecznych mają być nową instytucją lokalnej polityki społecznej, służącą rozwojowi i integracji usług społecznych, organizowanych i świadczonych na poziomie lokalnym. Usługi świadczone przez centra, będą skierowane do wszystkich mieszkańców z terenu gminy.

W związku z powyższym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza przedstawicieli samorządów oraz przedstawicieli kadry kierowniczej Ośrodków Pomocy Społecznej Województwa Podlaskiego na Regionalną Konferencję upowszechniającą Model Centrum Usług Społecznych. Konferencja odbędzie się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim przy ul. Adama Mickiewicza 3 w Białymstoku dnia 16 marca 2020 r.

W Konferencji wezmą udział przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, która jest inicjatorem i pomysłodawcą Ustawy z dnia 19 lipca o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, a także przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zgłoszenia należy przesłać do dnia 3 marca 2020 r. na adres rops@rops-bialystok.pl.  Szczegółowy harmonogram Konferencji zostanie przesłany w późniejszym terminie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku pod nr tel. 85 744 71 71 wew. 209 lub 210.