INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O UDZIELENIE GRANTU w ramach projektu pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej”

 

 

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o udzielenie grantu w ramach Projektu pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przekazuje Państwu „Instrukcję wypełniania Wniosku o udzielenie grantu”. Instrukcja ma na celu ułatwienie potencjalnym grantobiorcom prawidłowe wypełnienie Wniosku o udzielenie grantu i odpowiada na pytania pojawiające się od dnia ogłoszenia naboru.

 

 

Załączniki do pobrania