Projekt pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” o nr RPPD.07.02.01-20-0073/20

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, że w przypadku otrzymania grantu na realizację działań w ramach Projektu pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej”, wydatki dotyczące środków ochrony, w miarę możliwości oraz potrzeb, winny być ponoszone w zgodzie z „Informacją dotyczącą produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19” zamieszczoną na stronie

https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19