Projekt pn. „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego” o nr POWR.02.08.00-00-0096/20 – Zmiana okresu kwalifikowalności i realizacji Zadania 3

W związku z realizacją grantów udzielonych w ramach Projektu pn. „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego” informujemy, że Grantodawca otrzymał zgodę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej — Instytucja Pośrednicząca w PO WER na zmianę okresu realizacji, co związane jest ze zmianą okresu kwalifikowalności wydatków, Zadania 3 – koszty związane z zapewnieniem miejsc na kwarantannę dla pensjonariuszy i pracowników DPS na „od 01.08.2020r. do 31.10.2020r.”Mając na względzie powyższe zmianie ulegnie termin realizacji grantu z maksymalnego okresu od 01.07.2020r. do 30.09.2020r., na okres od 01.07.2020r. do 31.10.2020r.

Jednocześnie termin realizacji Zadania 1 oraz Zadania 2 nie ulega zmianie i wszystkie wydatki w ramach niniejszych Zadań są kwalifikowalne do dnia 30.09.2020r.

W najbliższych dniach, zostanie do Państwa skierowane pismo z informacją dotyczącą procesu zmiany zapisów Wniosków o udzielenie grantów oraz aneksowania Umowy o udzielenie grantu.