Dotyczy: Projekt pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” o nr RPPD.07.02.01-20-0073/20 – Wzór opisu dokumentów finansowych

 

W związku z realizacją grantów udzielonych w ramach Projektu pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” udostępniamy Państwu wzór opisu dokumentacji finansowej. Proszę o stosowanie, poprzez bezpośrednie umieszczenie opisu na dokumencie finansowym.

Informacje dot. projektu można uzyskać u Realizatora projektu mailowo lub telefonicznie.

Osoby do kontaktu:

Krzysztof Popławski, tel. 85 744 71 74; e-mail: krzysztof.poplawski@rops-bialystok.pl

Aneta Filipowicz, tel. 85 744 72 72 wew. 210; e-mail: aneta.filipowicz@rops-bialystok.pl

Bożena Sury, tel. 85 744 72 72 wew. 209; e-mail: bozena.sury@rops-bialystok.pl