Dotyczy: Projekt pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” o nr RPPD.07.02.01-20-0073/20 – aktualizacja „Regulaminu udzielenia grantu…” oraz „Instrukcji wypełniania Wniosków”.

logo Fubdusz Europejski program regionalny, rzeczpospolita Polska, Wrota podlasia, Europejski Fundusz Soiłeczny
 

W związku z ogłoszeniem z dniem 28.10.2020r. III rundy naboru Wniosków o udzielenie grantu, pragnę poinformować, iż zmianie uległ zapis w Regulaminie udzielania grantów w ramach projektu pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” – III runda naboru.

Zmianie uległ zapis kryterium przedmiotowego. Pierwotnie założono osobne kryteria dla Grantobiorców, u których wystąpiło zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 pracowników oraz podopiecznych. Aktualnie kryterium zostało uwzględnione łącznie jako: Czy potwierdzono badaniami zakażenie  koronawirusem SARS-CoV-2 pracowników lub podopiecznych Grantobiorcy od dnia 01.09.2020r. do dnia ogłoszenia III rundy naboru.

W wersji pierwotnej wykluczone zostałyby podmioty, u których zakażenie wystąpiło tylko u pracowników bądź tylko u podopiecznych, czego Grantodawca nie miał na celu.

Jednocześnie uaktualniona została Instrukcja wypełniania Wniosku… do III rundy naboru.

Dokumenty zostały uaktualnione w zakładce „ogłoszenie III rundy naboru Wniosków o udzielenie grantów”.

Osoby do kontaktu:

Krzysztof Popławski, tel. 85 744 71 74; e-mail: krzysztof.poplawski@rops-bialystok.pl