„Kiermasz Przedświąteczny”

W dniach 11-13 grudnia 2020 roku, w Centrum Handlowym Auchan Hetmańska w Białymstoku odbył się „kiermasz przedświąteczny”. Mieszkańcy województwa podlaskiego mieli okazję poznać bliżej podmioty ekonomii społecznej oraz zapoznać się z ich ofertę. W kiermaszu udział wzięło 14 podmiotów ekonomii społecznej z województwa podlaskiego:

 • Fundacja Inny Świat Rodziny w Białymstoku;
 • Zakład Aktywności Zawodowej „My dla Innych” w Białymstoku;
 • Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Bielsku Podlaskim;
 • Stowarzyszenie Pomocy Szansa Warsztat Terapii Zajęciowej nr 2 w Starych Raciborach;
 • Fundacja Naszpikowani w Białymstoku;
 • Przedsiębiorstwo Społeczne OKIENKO w Białymstoku;
 • Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei w Białymstoku;
 • DOM Sp. z o.o. w Sokółce;Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Białostockie w Mońkach;
 • MAM CUKRY Fundacja dla dzieci z cukrzycą w Białymstoku;
 •  Naturall Sp. z o.o. w Łomży;
 • Stowarzyszenie Kontakt Miast Białystok-Eindhoven w Białymstoku;
 • Spółdzielnia Socjalna SUKURS w Zaściankach;
 • Earth-Heart Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o. o. w Białymstoku.

Podczas kiermaszu można było kupić ręcznie wykonane ozdoby i dekoracje świąteczne, biżuterię, drewniane zabawki, produkty wikliniarskie, kosmetyki naturalne, eko żywność
i wiele innych produktów.

Poprzez tego typu przedsięwzięcia Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  w Białymstoku, chce pokazać mieszkańcom województwa podlaskiego, że wybierając produkty i usługi oferowane przez podmioty ekonomii społecznej otrzymują wysoką jakość, jednocześnie przyczyniając się do integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem  społecznym i zawodowym.  Dochód ze sprzedaży produktów podmioty ekonomii społecznej przekazują na cele społeczne oraz na działalność swoich placówek.

„Kiermasz” został zorganizowany w ramach projektu „Koordynacja i monitorowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.