Uwaga! Szkolenie „Zmiany przepisów dotyczących domów pomocy społecznej (DPS) – Zmiana terminu szkolenia

Uwaga! Szkolenie „Zmiany przepisów dotyczących domów pomocy społecznej (DPS) Zmiana terminu szkolenia

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący Projekt partnerski pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż w związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem COVID-19 oraz obostrzeniami związanymi z wprowadzeniem czerwonej strefy, która obowiązuje  w Białymstoku od 17 października 2020 r., szkolenia pn. „Zmiany przepisów dotyczących domów pomocy społecznej (DPS), w tym odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, kierowania do domów pomocy społecznej osób wymagających tego rodzaju wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi i osób niepełnosprawnych” zaplanowane  20 października, 21 października oraz  22 października 2020 r. odbędą się w późniejszym terminie.

Osoby zakwalifikowane na powyższe szkolenie o nowym terminie spotkania  zostaną poinformowane telefonicznie lub e-mailowo.

Zaproszenie na szkolenie pn. „Zmiany przepisów dotyczących domów pomocy społecznej (DPS), w tym odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, kierowania do domów pomocy społecznej osób wymagających tego rodzaju wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi i osób niepełnosprawnych” realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt partnerski pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego serdecznie zaprasza kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, czyli osoby świadczące usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w szczególności osoby zatrudnione na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny i aspirant pracy socjalnej z terenu województwa podlaskiego na jednodniowe bezpłatne szkolenie pn. „Zmiany przepisów dotyczących domów pomocy społecznej (DPS), w tym odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, kierowania do domów pomocy społecznej osób wymagających tego rodzaju wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi i osób niepełnosprawnych”.

Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatowej, aktywizującej uczestników, w grupach do 15 osób. Uczestnikom projektu zapewnione zostaną, m.in:

  • materiały szkoleniowe/dydaktyczne,
  • wyżywienie (obiad oraz 2 przerwy kawowe) w trakcie szkolenia,
  • ubezpieczenie od NNW przez cały okres szkolenia i dojazdu na szkolenie oraz powrotu do miejsca zamieszkania bezpośrednio ze szkolenia,
  • zwrot udokumentowanych kosztów podróży uczestników, z miejsca zamieszkania do miejsca, w którym prowadzone będzie szkolenie i powrót do miejsca zamieszkania,
  • zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia.

Cel szkolenia: pogłębienie/doskonalenie kompetencji z zakresu nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej.

Terminy szkoleń do wyboru:

  • 20 października 2020 r. (wtorek),
  • 21 października 2020 r. (środa),
  • 22 października 2020 r. (czwartek),

Godziny szkoleń:  8.30 – 16.00

Miejsce szkoleń: Hotel Silver, ul. Kopernika 97, 15-396 Białystok.

Szkolenie poprowadzi Pan Michał Soćko – radca prawny i doktor nauk prawnych. Nauczyciel akademicki, którego główny obszar zainteresowań naukowych obejmuje prawo pracy oraz prawo administracyjne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa pomocy społecznej. Autor ponad dwudziesty publikacji naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach oraz uczestnik kilkudziesięciu konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych. Pracę naukową łączy z wykonywaniem zawodu radcy prawnego. W ramach własnej kancelarii prowadzi szkolenia dla pracowników organów administracji publicznej oraz świadczy pomoc prawną przede wszystkim na rzecz osób prawnych i instytucji publicznych, współpracując m.in. z trzema ośrodkami pomocy społecznej. Zrealizował ponad czterdzieści szkoleń z zakresu szeroko rozumianego prawa pomocy społecznej.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszę o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych i przesłanie drogą elektroniczną na adres: projekt.akademiaps@rops-bialystok.pl  do dnia  7 października 2020 r. Osobami do kontaktu w zakresie rekrutacji są specjaliści ds. potrzeb szkoleniowych projektu – Pani Monika Jodłowska i Pani Joanna Mnich – tel. 85 744 72 72 wew. 209.

Zakwalifikowane osoby zostaną o tym powiadomione drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Materiały do Pobrania

 

Projekt partnerski „Akademia Pomocy Społecznej”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego