Studia podyplomowe pn. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w społecznościach

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje o nowym kierunku studiów podyplomowych online pn. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych. Program studiów objęty jest patronatem PARPA.

Szczegóły dotyczące studiów znajdują się na stronie:

Broszura informacyjna