UWAGA WYCHOWAWCY I PEDAGODZY SZKOLNI! Zaproszenie do udziału w programie profilaktyki selektywnej „FreD goes net” uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa podlaskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku do 30 listopada 2021 r. realizuje kolejną edycję Programu Wczesnej Interwencji wobec Młodych Użytkowników Narkotyków „FreD goes net”.

„FreD goes net” to program profilaktyki selektywnej, oparty o metodę krótkiej interwencji profilaktycznej, skierowany do młodych osób używających narkotyków/alkoholu bądź innych substancji psychoaktywnych.

Ideą Programu jest wczesna i trafna reakcja wobec młodych osób, które po raz pierwszy, z powodu narkotyków, alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, weszły w konflikt z prawem i które dobrowolnie chcą poddać się oddziaływaniom profilaktycznym.

W związku z tym, iż jednym z podmiotów kierujących takie osoby jest Szkoła, zwracamy się z propozycją zgłoszenia zainteresowanych młodych osób (od 13-stego roku życia) do udziału w Programie. Konsultacje kwalifikujące uczestników Programu oraz zajęcia przeprowadzą trenerzy Programu „FreD”, certyfikowani przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Osoby chętne do wzięcia udziału w Programie, proszę zgłaszać telefonicznie, kontaktując się z Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych „ETAP” w Białymstoku, tel. 85 744 52 24 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-20.00).

Udział w Programie jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona!