Fundacja ETOH i Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają do udziału w szkoleniu dla konsultantów lokalnych punktów informacyjno-konsultacyjnych dla członków rodzin z problemem alkoholowym i problemem przemocy. UDZIAŁ W SZKOLENIU JEST DLA UCZESTNIKÓW BEZPŁATNY.

Termin szkolenia: 6-8 września 2021 r.

Miejsce szkolenia: Fundacja ETOH ul. Mszczonowska 6 Warszawa

Zajęcia odbędą się w formie stacjonarnej z zachowaniem aktualnych zasad sanitarno-epidemiologicznych związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych. W ramach szkolenia uczestnicy mają zapewnione: udział w zajęciach (łącznie 22 godz. dydaktyczne), materiały edukacyjne oraz całodzienne wyżywienie z serwisem deserowym i  noclegi  podczas zajęć.

Program szkolenia obejmuje: 8 godz. dydaktycznych wykładów, 2 godz. seminarium oraz 12 godz. warsztatów (każdy uczestnik będzie mógł wziąć udział w 3 różnych warsztatach, każdy warsztat będzie trwał 4 godz. dydaktyczne).

Wykłady podczas szkolenia:

 1. Nadużywanie alkoholu a stosowanie przemocy w rodzinie.
  1. Wpływ pandemii na wzrost przemocy w rodzinie.
  2. Psychologiczne mechanizmy przemocy w rodzinie oraz sytuacja psychologiczna osoby doświadczającej przemocy.
  3. Interwencja kryzysowa jako metoda pomocy ofiarom przemocy domowej.

Warsztaty podczas szkolenia:

 1. Pomoc psychologiczna dorosłym ofiarom przemocy domowej.
 1. Najważniejsze zagadnienia prawne i systemowe związane z problematyką uzależnienia od alkoholu i przemocą w rodzinie.
 2. Umiejętności nawiązywania kontaktu i porozumiewania się.
 1. Pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym i problemem przemocy w kontekście pracy
  z rodziną.
 1. Jak dbać o swoje zdrowie psychiczne (pomagacza), żeby nie stracić empatii?
 2. Terapia słuchaniem. Jak słuchać, żeby słyszeć?

Seminarium

Rozwiązywanie problemów, z którymi mierzą się dyżurni PIK-ów.

 

Wśród wykładowców znajdą się m.in.: Renata Durda, Ewa Foks, dr Sylwia Kluczyńska, dr Barbara Czardybon, Marek Ignaczak.

 

Zadanie jest  finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. 

 

Wypełniony, podpisany oryginalnym podpisem i zeskanowany formularz zgłoszenia prosimy przesłać do 20 sierpnia 2021 r. na adres mailowy: bmoczulska@etoh.edu.pl

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje m.in. kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. Zastrzegamy sobie możliwość zakończenia rekrutacji przed 20 sierpnia.

Informacje o szkoleniu wraz z formularzem zgłoszenia są dostępne na stronie www.etoh.edu.pl

Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z Centrum Edukacyjnym Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH tel. (22) 836 80, 89, 439 03 11; e-mail: bmoczulska@etoh.edu.pl