Przeciw Uzależnieniom – Skuteczny Samorząd

Fundacja Pozytywnej Profilaktyki na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii będzie realizować w 2021 roku 4 edycje szkolenia przygotowującego przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego do uczestnictwa w tworzeniu gminnych (wojewódzkich) programów przeciwdziałania narkomanii. Więcej na temat >>TUTAJ<<