Mieszkanie wspomagane w Białej Wodzie

W Białej Wodzie od maja 2021 roku funkcjonuje mieszkanie wspomagane dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa. Obecnie mieszka tam dwóch mieszkańców, jeden z nich pracuje w Środowiskowym Domu Samopomocy jako pracownik gospodarczy przy wsparciu trenera pracy. Drugi mieszkaniec jest uczestnikiem Środowiskowego Domu Samopomocy.
Beneficjenci mogą liczyć na czterech asystentów oraz kadrę specjalistyczną m.in. psychologa, pedagoga, logopedę, doradcę zawodowego oraz pracownika socjalnego.

Mieszkanie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością, posiada system przyzywowy w łazienkach i pokojach, wannę z podnośnikiem elektrycznym, krzesło toaletowe, oporęczowanie pełne oraz system LUNA.
Podnośnik sufitowy LUNA wraz z kompleksowym system prowadnic łączy wszystkie pomieszczenia ze sobą, ma za zadanie wspierać codzienne czynności mieszkańców. Dzięki podnośnikowi sufitowemu Luna mieszkanie jest w pełni dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Głównym jego zadaniem jest transfer mieszkańców między pokojami, kuchnią i łazienką, bez użycia siły, komfortowo i bezpiecznie dla podopiecznych i opiekunów. Uniwersalność podnośnika sufitowego Luna pozwala także na wsparcie procesów rehabilitacji w mieszkaniu.
Podsumowując jest to miejsce przyjazne, bez barier architektonicznych i ekologiczne, gdyż przy posesji znajduje się biologiczna oczyszczalnia ścieków.

Mieszkanie powstało dzięki realizacji projektu pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań”. Projekt jest realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie oraz Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.