Szósta edycja konkursu „Organizacja ucząca się”

Inwestujesz w rozwój pracowników? Wdrażasz nowe rozwiązania w firmie?
Wypromuj swoje przedsiębiorstwo jako „Organizacja ucząca się 2021”

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku informuje o możliwości udziału w szóstej edycji konkursu „Organizacja ucząca się 2021”. Do udziału w konkursie zapraszają Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku i Politechnika Białostocka. Konkurs skierowany jest do pracodawców z województwa podlaskiego inwestujących w rozwój kompetencji pracowników, zorientowanych na zarządzanie wiedzą oraz wyróżniających się m.in. kulturą organizacyjną stymulującą rozwiązania prorozwojowe.

Laureaci konkursu otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 4000 zł oraz zostaną uhonorowani tytułem „Organizacji uczącej się 2021”. Dodatkową nagrodą jest promocja zwycięzców na lokalnym rynku pracy.

Udział w konkursie mogą wziąć wszystkie firmy z sektora MŚP, duże firmy, jak i pracodawcy z sektora publicznego z województwa podlaskiego. Trzy odrębne kategorie konkursowe umożliwiają prezentację swojej działalności i dokonań firmom różnej wielkości, w tym:

a) „Mikro i Małe Przedsiębiorstwa” (zatrudnienie do 49 pracowników),
b) „Średnie i Duże Przedsiębiorstwa” (zatrudnienie od 50 pracowników),
c) „Sektor publiczny”.

Termin przesyłania formularzy, na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok, do 15 października 2021 r.

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie:

http://wupbialystok.praca.gov.pl w zakładce Konkurs „Organizacja ucząca się 2021” lub pod adresem: http://wupbialystok.praca.gov.pl/441