Skład Wojewódzkiej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

  1. Marek Janusz Liberadzki – Starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu wojewódzkiego, Przedstawiciel Wojewody;
  2. Krzysztof Ryszard Kozicki – Starosta Powiatu Łomżyńskiego, Przedstawiciel Samorządu Terytorialnego;
  3. Tadeusz Modest Zarębski – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę w Białymstoku;
  4. Danuta Maria Roszkowska – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Zarządu Wojewódzkiego w Białymstoku;
  5. Zenon Chwieśko – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Białymstoku;
  6. Mirosław Kierski – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „NATURA”, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach;
  7. Elżbieta Katarzyna Kujawa – Pełnomocnik Fundacji Aktywnej Rehabilitacji FAR Punktu Aktywizacji Zawodowej w Białymstoku.