Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

W dniu 26 października 2009 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem spotkania było wybranie prezydium na kolejny rok. W głosowaniu jawnym jednogłośnie zadecydowano, iż skład prezydium pozostanie bez zmian, czyli:

  • Przewodniczący – Tadeusz Modest Zarębski
  • Wiceprzewodniczący – Danuta Maria Roszkowska
  • Sekretarz – Elżbieta Katarzyna Kujawa.

Kolejnym etapem posiedzenia były sprawy różne, na których Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych poruszała problemy osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim i sposoby ich rozwiązywania.