Zapraszamy osoby z niepełnosprawnością do udziału w projekcie

Instytucje wsparcia osób niepełnosprawnych

Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” od 13/10/2021 rozpoczęło, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Rynek Pracy Otwarty, Działanie 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, realizację projektu „Pracujemy!”, który jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełno sprawnościami oraz wsparcie zawodowe osób już pracujących, Projekt „Pracujemy!” skierowany jest do grupy:

  • 1000 osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia.
  • 1000 osób niepełnosprawnych pracujących, którzy dzięki uczestnictwu w działaniach projektowych znacznie poprawią swoją sytuację na rynku,

Każda osoba biorąca udział w projekcie otrzyma profesjonalne wsparcie podnoszące kompetencje zawodowe i społeczne. Ścieżkę wsparcia, jakim zostanie objęty uczestnik projektu, określi stworzony przez Trenera Pracy – Indywidualny Plan Działania.

Serdecznie zapraszamy Państwo beneficjentów do udziału w Projekcie „Pracujemy!”. Zwracamy się także z prośbą o rozpowszechnienie u promocję założeń projektowych na Państwa terenie, oraz umieszczenie informacji o projekcie na stronie internetowej – co umożliwi dotarcie do jak najszerszego grona osób z niepełno sprawnościami.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdziecie Państwo na stronie internetowej Stowarzyszenie EKON.

Weź udział w projekcie „Pracujemy!” już dzisiaj:

 

Pismo Stowarzyszenia EKON w sprawie Projektu Pracujemy

Plakat EKON Pracujemy