Uroczyste otwarcie mieszkań wspomaganych

W dniu 23 listopada 2021 roku odbyło się uroczyste otwarcie dwóch mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w tym z zespołem Downa w Białej Wodzie i Filipowie.

Mieszkania funkcjonują w ramach projektu pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań”. Projekt jest realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie oraz Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

W uroczystościach brali udział m.in. Wicemarszałek – Wiesława Burnos, wójt gminy Suwałki – Zbigniew Mackiewicz, wójt gminy Filipów – Tomasz Rogowski, Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku – Bożena Tomaszewska oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.