Zmiany w uzyskaniu certyfikatu superwizora pracy socjalnej

W dniu 30 maja 2021 r. wszedł w życie zapis art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2021r., poz. 803), zgodnie z którym istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu na superwizora pracy socjalnej i uzyskania certyfikatu superwizora bez konieczności odbycia szkolenia – w terminie do dnia 31 grudnia 2023 roku. Pierwsze egzaminy odbyły się w dniach 4-5 listopada 2021 r. Kolejne egzaminy, które odbędą się w oparciu o powyższą procedurę zaplanowane są w II kwartale 2022 r. Osoby, zainteresowane uzyskaniem certyfikatu superwizora pracy socjalnej, które spełniają szczegółowe wymagania określone w ww. przepisie ustawy powinny złożyć wymagane dokumenty do dnia 28 lutego 2022.

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu oraz wzory dokumentów zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/superwizja-pracy-socjalnej