Zaproszenie na szkolenie w trybie stacjonarnym pn. „Zmiany przepisów prawa w obszarze przeciwdziałania bezdomności” realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Logo Akademii Pomocy SpołecznejRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt partnerski pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego serdecznie zaprasza kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, czyli osoby świadczące usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w szczególności osoby zatrudnione na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny i aspirant pracy socjalnej z terenu województwa podlaskiego na jednodniowe bezpłatne szkolenie w trybie stacjonarnym pn. „Zmiany przepisów prawa w obszarze przeciwdziałania bezdomności”. Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatowej, aktywizującej uczestników, w grupach do 15 osób.

Uczestnikom projektu zapewnione zostaną, m.in:

  • materiały szkoleniowe/dydaktyczne,
  • wyżywienie (obiad oraz 2 przerwy kawowe) w trakcie szkolenia,
  • ubezpieczenie od NNW przez cały okres szkolenia i dojazdu na szkolenie oraz powrotu do miejsca zamieszkania bezpośrednio ze szkolenia,
  • zwrot udokumentowanych kosztów podróży uczestników, z miejsca zamieszkania do miejsca, w którym prowadzone będzie szkolenie i powrót do miejsca zamieszkania,
  • zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia.

Cel szkolenia: pogłębienie wiedzy i podniesienie kompetencji z zakresu stosowania przepisów prawa w obszarze przeciwdziałania bezdomności.

Termin szkoleń do wyboru:

  • 10 maja 2022 r. (wtorek),
  • 11 maja 2022 r. (środa).

Godziny szkoleń: 8.00 – 15.00.

Miejsce szkoleń: Hotel Silver, ul. Kopernika 97, 15-396 Białystok.

Szkolenie poprowadzi trener Pan Michał Soćko – radca prawny i doktor nauk prawnych. Nauczyciel akademicki, którego główny obszar zainteresowań naukowych obejmuje prawo pracy oraz prawo administracyjne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa pomocy społecznej. Autor ponad dwudziesty publikacji naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach oraz uczestnik kilkudziesięciu konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych. Pracę naukową łączy z wykonywaniem zawodu radcy prawnego. W ramach własnej kancelarii prowadzi szkolenia dla pracowników organów administracji publicznej oraz świadczy pomoc prawną przede wszystkim na rzecz osób prawnych i instytucji publicznych, współpracując m.in. z trzema ośrodkami pomocy społecznej. Zrealizował ponad czterdzieści szkoleń z zakresu szeroko rozumianego prawa pomocy społecznej.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszę o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych i przesłanie drogą elektroniczną na adres: projekt.akademiaps@rops-bialystok.pl do dnia 27 kwietnia 2022 r. Osobami do kontaktu w zakresie rekrutacji są specjaliści ds. potrzeb szkoleniowych projektu – Pani Monika Jodłowska tel. 85 744 72 72 wew. 209 i Pani Marzena Bojarzyńska – 85 744 71 71 wew. 601

UWAGA! Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, że osoby, które były uczestnikami szkolenia pn. „Zmiany przepisów prawa w obszarze przeciwdziałania bezdomności” w dniu 24 listopada 2021 roku – nie będą kwalifikowane!

Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną o tym powiadomione drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Materiały do pobrania:

Stopka z logami Funduszu Europejskiego, Rzeczpospolitej polski, Unii Europejskiej.

Projekt „Akademia Pomocy Społecznej”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego