Zaproszenie na szkolenie w trybie stacjonarnym pn. „Program Posiłek w szkole i w domu – aspekty prawne realizacji” realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Logo Akademii Pomocy SpołecznejRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt partnerski pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego serdecznie zaprasza kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, czyli osoby świadczące usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w szczególności osoby zatrudnione na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny i aspirant pracy socjalnej z terenu województwa podlaskiego na jednodniowe bezpłatne szkolenie w trybie stacjonarnym pn. „Program Posiłek w szkole i w domu – aspekty prawne realizacji”. Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatowej, aktywizującej uczestników, w grupach do 15 osób.

Uczestnikom projektu zapewnione zostaną, m.in:

  • materiały szkoleniowe/dydaktyczne,
  • wyżywienie (obiad oraz 2 przerwy kawowe) w trakcie szkolenia,
  • ubezpieczenie od NNW przez cały okres szkolenia i dojazdu na szkolenie oraz powrotu do miejsca zamieszkania bezpośrednio ze szkolenia,
  • zwrot udokumentowanych kosztów podróży uczestników, z miejsca zamieszkania do miejsca, w którym prowadzone będzie szkolenie i powrót do miejsca zamieszkania,
  • zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia.

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy i podniesienie kompetencji z zakresu aspektów prawnych realizacji „Programu Posiłek w szkole i w domu”.

Termin szkoleń do wyboru:

  • 16 maja 2022 r. (poniedziałek),
  • 17 maja 2022 r. (wtorek),

Godziny szkoleń: 8.00 – 15.00.

Miejsce szkoleń: Hotel Silver, ul. Kopernika 97, 15-396 Białystok.

Szkolenie poprowadzi Pan Michał Gluzek – doświadczony Trener, pracownik socjalny – interwent kryzysowy, certyfikowany trener umiejętności społecznych, redaktor prowadzący – koordynator ogólnopolskiego czasopisma specjalistycznego dla kadry zarządzającej w pomocy społecznej.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszę o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych i przesłanie drogą elektroniczną na adres: projekt.akademiaps@rops-bialystok.pl do dnia 10 maja 2022 r. Osobami do kontaktu w zakresie rekrutacji są specjaliści ds. potrzeb szkoleniowych projektu – Pani Monika Jodłowska – tel. 85 744 72 72 wew. 209 oraz Pani Marzena Bojarzyńska, tel. 85 744 72 72 wew. 601.

UWAGA! Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, że osoby, które były uczestnikami szkoleń w trybie zdalnym pn. „Program Posiłek w szkole i w domu – aspekty prawne realizacji” w dniach 11,12,13 października 2021 roku – nie będą kwalifikowane!

Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną o tym powiadomione drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Materiały do pobrania:

Stopka z logami Funduszu Europejskiego, Rzeczpospolitej polski, Unii Europejskiej.

Projekt „Akademia Pomocy Społecznej”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego