Zaproszenie na szkolenie kompetencyjne pracowników centrum usług społecznych (CUS)

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, w związku z realizacją projektu partnerskiego „Liderzy Kooperacji”, serdecznie zaprasza na:

Szkolenie kompetencyjne pracowników centrum usług społecznych (CUS)

realizowane w ramach ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. 2019, poz. 1818) oraz zgodnie z zakresem merytorycznych wskazanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie szkoleń dla pracowników centrum usług społecznych (Dz.U. 2020, poz. 664).

Szkolenie jest organizowanie w formie modułowej:

  • Moduł I. Zarządzanie i organizacja usług społecznych – w wymiarze 68 godzin dydaktycznych.
  • Moduł II. Opracowywanie i realizacji indywidualnych planów usług społecznych – w wymiarze 60 godzin dydaktycznych.
  • Moduł III. Organizacja społeczności lokalnej – w wymiarze 65 godzin dydaktycznych.

Szczegółowy zakres merytoryczny poszczególnych modułów znajduje się w załączniku nr 1.

Realizatorem szkoleń jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum w Białymstoku.

Miejsce realizacji: Hotel 3 Trio, ul. Hurtowa 3 w Białymstoku.

Termin realizacji: czerwiec – lipiec 2022 r.

Szkolenie skierowane jest do kadry instytucji pomocy i integracji społecznej, w tym kadry funkcjonujących już CUS, z terenu województwa podlaskiego.

Chęć udziału w szkoleniu należy zgłosić poprzez wysłanie skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem na adres e-mailowy: liderzy.kooperacji@rops-bialystok.pl.

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. ROPS w Białymstoku zapewnia uczestnikom każdego dnia szkolenia serwis kawowy oraz obiad. ROPS w Białymstoku nie zapewnia noclegu. Liczba miejsc jest ograniczona.

W przypadku pytań, proszę o kontakt z biurem projektu pod numerem telefonu: 85 744 72 72, wew. 214 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: liderzy.kooperacji@rops-bialystok.pl.

Materiały do pobrania: