Zaproszenie na szkolenie warsztatowe upowszechniające tworzenie centrum usług społecznych oraz ideę deinstytucjonalizacji (NOWE TERMINY)

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu partnerskiego „Liderzy Kooperacji” serdecznie zaprasza na:

Szkolenie warsztatowe upowszechniające tworzenie centrum usług społecznych oraz ideę deinstytucjonalizacji

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego województwa podlaskiego tj. Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów, Starostów, radnych oraz dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej województwa podlaskiego.

Zakres tematyczny szkolenia:

 1.  

1. dotyczący CUS:

 1. rozwój współpracy międzysektorowej,
 2. organizacja i tworzenie Centrów Usług Społecznych,
 3. diagnoza potrzeb w zakresie usług społecznych i diagnoza potencjału wspólnoty samorządowej,
 4. organizacja i realizacja usług społecznych oraz zwiększenie ich dostępności i jakości,
 5. opracowanie programu usług społecznych i indywidualnych planów usług społecznych.

2. dotyczący procesu DI:

 1. omówienie istoty procesu deinstytucjonalizacji definicja procesu, podstawowe założenia,
 2. rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej i zapewnienie wsparcia w środowisku lokalnym,
 3. przejście od opieki instytucjonalnej do opieki lokalnej zgodnie z Ogólnoeuropejskimi wytycznymi dotyczącymi przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności,
 4. rola samorządu terytorialnego we wdrażaniu deinstytucjonalizacji

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

Szkolenie obędzie się w Białymstoku w Hotelu 3 Trio przy ul. Hurtowej 3.

Aby zgłosić się na szkolenie, należy przesłać skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem na adres e-mailowy: liderzy.kooperacji@rops-bialystok.pl, w terminie do dnia 25 sierpnia 2022 r. Liczba miejsc jest ograniczona.

Uczestnicy mogą zgłosić się na jeden wybrany termin:

 • 6 września 2022 r.,
 • 7 września 2022 r.,
 • 12 września 2022 r.,
 • 13 września 2022 r.,
 • 20 września 2022 r.,
 • 28 września 2022 r.

Szkolenie jest nieodpłatne. ROPS w Białymstoku zapewnia uczestnikom szkolenia serwis kawowy oraz obiad.

W przypadku pytań, proszę o kontakt z biurem projektu pod numerem telefonu: 85 744 72 72, wew. 214 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: liderzy.kooperacji@rops-bialystok.pl

 

Materiały do pobrania: