Zaproszenie na szkolenia w trybie stacjonarnym „Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu” skierowane do pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego – REKRUTACJA

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego na bezpłatne szkolenia w trybie stacjonarnym pn. „Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu”. Szkolenie będzie realizowane w układzie 8 godzinnym, w grupach szkoleniowych do 15 osób. Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatowej, aktywizującej uczestników.

Cel szkolenia: poznanie metod skutecznego radzenia sobie ze stresem oraz nabycie umiejętności przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu pracowników socjalnych.

Terminy szkolenia do wyboru:

  • 7 listopada 2022 r. (poniedziałek),
  • 8 listopada 2022 r. (wtorek),
  • 9 listopada 2022 r. (środa).

Godziny szkoleń: 8.30 – 15.15

Miejsce szkolenia: Hotel 3 Trio, ul. Hurtowa 3, 15-399 Białystok

Szkolenie poprowadzi trener Pan Michał Gluzek – doświadczony Trener, pracownik socjalny – interwent kryzysowy, certyfikowany trener umiejętności społecznych, redaktor prowadzący – koordynator ogólnopolskiego czasopisma specjalistycznego dla kadry zarządzającej w pomocy społecznej.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszę o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych i przesłanie drogą elektroniczną na adres: monika.jodlowska@rops-bialystok.pl do dnia 21 października 2022 r. Osobą do kontaktu w zakresie rekrutacji jest Pani Monika Jodłowska, tel. 85 744 72 72 wew. 209.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną o tym powiadomione drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Materiały do pobrania: