Szkolenia kompetencyjne CUS: Podsumowanie trzech modułów szkoleniowych

28 września 2022 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społeczny w Białymstoku zakończył realizację trzech modułów szkoleń kompetencyjnych pracowników centrum usług społecznych – Zarządzanie i organizacja usług społecznych, Opracowywanie i realizacja indywidualnych planów usług społecznych oraz Organizacja społeczności lokalnej.

Szkolenia zostały zrealizowane w oparciu o ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. 2019, poz. 1818) oraz zgodnie z zakresem merytorycznych wskazanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie szkoleń dla pracowników centrum usług społecznych (Dz.U. 2020, poz. 664).

Każdy z trzech modułów zwieńczył test wiedzy, potwierdzający ukończenie szkolenia oraz podniesienie kompetencji. Zaświadczenia otrzymali wszyscy uczestnicy modułów. Każde szkolenie zakończono wizytą studyjną w wybranym Centrum Usług Społecznych województwa podlaskiego – w Łapach oraz w Stawiskach.

Łącznie, w województwie podlaskim, kwalifikacje do podjęcia zatrudnienia na wybranych stanowiskach w Centrum Usług Społecznych, nabyło 38 osób.