Zaproszenie na szkolenia w trybie zdalnym „Praca socjalna z osobami starszymi” skierowane do pracowników socjalnych z terenu województwa podlaskiego – Rekrutacja

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza pracowników socjalnych z terenu województwa podlaskiego na bezpłatne szkolenia w trybie zdalnym pn. „Praca socjalna z osobami starszymi”. Szkolenia prowadzone będą w formie zdalnej, w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem połączeń on-line, w formie umożliwiającej przekazanie i utrwalenie treści określonych w programie szkolenia, aktywizującej uczestników, w grupach do 12 osób.

Uczestnikom szkoleń zapewnione zostaną w formie elektronicznej, m.in:

  • materiały szkoleniowe/dydaktyczne,
  • zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia.

Cel szkoleń: pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu metod pracy i komunikacji z osobami starszymi.

Terminy 2 szkoleń do wyboru:

  • 24.11.2022 r. (czwartek),
  • 25.11.2022 r. (piątek).

Godziny szkoleń: 8.30 – 15.30.

Szkolenia poprowadzi trener Pan Michał Gluzek – doświadczony Trener, pracownik socjalny – interwent kryzysowy, certyfikowany trener umiejętności społecznych, redaktor prowadzący – koordynator ogólnopolskiego czasopisma specjalistycznego dla kadry zarządzającej w pomocy społecznej.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszę o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych i przesłanie drogą elektroniczną na adres: monika.jodlowska@rops-bialystok.pl do dnia 10 listopada 2022 r. Osobą do kontaktu w zakresie rekrutacji jest Pani Monika Jodłowska, tel. 85 744 72 72 wew. 209.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną o tym powiadomione drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Materiały do pobrania: