Podlaska Liga Debat o Ekonomii Społecznej dla młodzieży szkół ponadpodstawowych z województwa podlaskiego pn. “Biznes ludzi dla ludzi” w formie online.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 r.”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego zlecił Fundacji Polska Debatuje przygotowanie i organizację Podlaskiej Ligi Debat o Ekonomii Społecznej dla młodzieży szkół ponadpodstawowych z województwa podlaskiego pn. “Biznes ludzi dla ludzi” w formie online. Celem turnieju debat było: zwiększenie wiedzy i zainteresowania tematyką ekonomii społecznej wśród młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, a także społeczności szkolnej woj. podlaskiego (grono pedagogiczne); wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami otoczenia ekonomii społecznej oraz przedstawicielami środowiska nauki i biznesu województwa podlaskiego, a także większe zainteresowanie i zrozumienie dla ekonomii społecznej wśród mieszkańców Podlasia. Do udziału w Lidze zgłosiły się 3 szkoły: I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku oraz Zespół Szkół w Sokółce.

W dniach 19 listopada, 20 listopada oraz 24 listopada 2022 r. zostały przeprowadzone warsztaty przygotowujące uczestników do udziału w turnieju debat. Następnie w dniach 2 grudnia i 7 grudnia 2022 r. odbyły się spotkania Q&A z ekspertami z obszaru ekonomii społecznej: Tomaszem Schimankiem i Krzysztofem Margolem. W dniu 3 grudnia 2022 r. przeprowadzone zostały warsztaty z sędziowania z Panem Radosławem Czekanem.

W dniu 10 grudnia 2022 r. zostały przeprowadzone 3 rundy:

Runda 1 – Ta Izba uważa, że państwo w swojej polityce aktywizacji zawodowej powinno skupiać się na finansowaniu spółdzielni pracy ponad granty dla zwykłych firm;

Runda 2 – Ta Izba uważa, że przedsiębiorstwa społeczne założone w krajach rozwiniętych powinny skupiać się na problemach lokalnych społeczności ponad problemy w państwach rozwijających się;

Runda 3 – Ta Izba uważa, że urzędy pracy powinny zostać całkowicie zastąpione przez przedsiębiorstwa społeczne.

W dniu 11 grudnia 2022 r. odbyły się półfinały i finał. Zwyciężyła drużyna I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, natomiast II miejsce zajęła drużyna VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku Najlepszą mówczynią została uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku.

Serdecznie dziękujemy za udział w Turnieju i gratulujemy Zwycięzcom!