Szkolenia w trybie zdalnym „Praca socjalna z osobami starszymi” skierowane do pracowników socjalnych z terenu województwa podlaskiego

W dniach 24 i 25 listopada 2022 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował 2 jednodniowe szkolenia w trybie zdalnym pn.: „Praca socjalna z osobami starszymi”. W szkoleniach udział wzięło łącznie 26 pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego. Celem szkolenia było pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu metod pracy i komunikacji z osobami starszymi. Szkolenia prowadzone były w formie zdalnej, w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem połączeń on-line, w formie umożliwiającej przekazanie i utrwalenie treści określonych w programie szkolenia, aktywizującej uczestników. Uczestnikom szkoleń Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zapewnił w formie elektronicznej, m.in: materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Szkolenia poprowadził Pan Michał Gluzek – doświadczony Trener, pracownik socjalny – interwent kryzysowy, certyfikowany trener umiejętności społecznych, redaktor prowadzący – koordynator ogólnopolskiego czasopisma specjalistycznego dla kadry zarządzającej w pomocy społecznej.