Wojewódzka konferencja „Dzieci i młodzież w pandemii nowych zagrożeń”

15 grudnia w Sali konferencyjnej Hotelu Silver w Białymstoku odbyła się wojewódzka konferencja pn.: „Dzieci i młodzież w pandemii nowych zagrożeń”. Przedsięwzięcie, zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, skierowane było do pedagogów, wychowawców i nauczycieli podlaskich szkół oraz przedstawicieli podlaskich jednostek samorządu terytorialnego. Merytoryka konferencji obejmowała tematy istotne z punktu widzenia pracy z dziećmi i młodzieżą w środowisku szkolnym ale również rodzinnym i pomocowym w instytucjonalnym kontekście. Zaproszeni prelegenci przedstawili tematy z obszaru uzależnień behawioralnych, w tym od nowych technologii, przemocy wobec dzieci i nastolatków w pryzmacie czynników ryzyka, diagnozy oraz procedur postępowania a także programowania skutecznej profilaktyki. W konferencji wzięło udział ok. 100 osób.