CUS, DI, LPDI – działania projektowe planowane do realizacji w 2023 roku

W 2023 roku, w ramach realizacji projektu partnerskiego „Liderzy kooperacji”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku planuje następujące formy wsparcia podlaskich jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego:

  1. doradztwo specjalistyczne w zakresie:
    • tworzenia Centrów Usług Społecznych (CUS),
    • procesu deinstytucjonalizacji (DI),
    • tworzenia Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji (LPDI).

Zakres wsparcia dostosowany będzie do indywidualnych potrzeb gmin i powiatów. Usługa realizowana będzie w formie doradztwa indywidualnego i grupowego, bezpośrednio, jak również w formie zdalnej (poprzez kontakt telefoniczny, e-mailowy, spotkania online, itp.).

  1. Szkolenie kompetencyjne z zakresu zarządzania i organizacji usług społecznych (MODUŁ I) dla kadry instytucji pomocy i integracji społecznej województwa podlaskiego.
  2. Dwudniowe szkolenia wyjazdowe dotyczące tworzenia Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji, ukierunkowane na zwiększenie kompetencji w zakresie tworzenia LPDI. Szkolenia adresowane są do kadry instytucji pomocy i integracji społecznej uczestniczących w opracowaniu LPDI w gminach i powiatach.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z oferowanych form wsparcia, które w sposób praktyczny i kompleksowy pozwolą przygotować się do realizacji nowych działań związanych z tworzeniem CUS, procesem DI oraz opracowaniem LPDI.

Proponowane wsparcie jest bezpłatne.

W przypadku pytań, zapraszamy Państwa do kontaktu z Biurem projektu „Liderzy kooperacji” ROPS w Białymstoku, tel. 85 744 72 72, wew. 214, e-mail: liderzy.kooperacji@rops-bialystok.pl