Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje o możliwości składania wniosków w ramach XI Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

DOZ Fundacja dbam o zdrowie po raz 11 uruchamia projekt zakładający współpracę organizacji pozarządowych w zakresie pomocy w finansowaniu farmakoterapii dla najbardziej potrzebujących.

Celem projektu jest zmniejszenie bariery w dostępie do leków i wyrobów medycznych oraz niwelowanie nierówności społecznych. Corocznie dzięki projektowi Razem Możemy Więcej i uczestniczącym w nim organizacjom pomoc otrzymują tysiące osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W dotychczasowych edycjach przekazano potrzebującym prawie 20 mln zł na zakup leków i wyrobów medycznych. Pomimo wielu działań pomocowych prowadzonych przez różne instytucje, niewykupywanie recept, brak środków na skuteczne leczenie, przerywanie terapii są wciąż bardzo istotnym problemem społecznym. Wspólnie staramy się zmienić świat na lepszy.

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – łączymy siły i środki finansowe we wspólnym, szczytnym celu.

Do współpracy zapraszamy organizacje pozarządowe, instytucje społeczne oraz inne instytucje działające w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej. W ramach konkursu DOZ Fundacja dbam o zdrowie dofinansuje ogólnopolskie i lokalne projekty, które w sposób bezpośredni wspierają osoby najbardziej potrzebujące oraz podejmują działania mające na celu uświadomienie problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków i wyrobów medycznych.

Pula środków przeznaczonych na realizację tej edycji konkursu wynosi 1 milion złotych.

Termin składania wniosków: do 31 stycznia 2023 roku.

Sposób aplikowania: wniosek i dokumenty prosimy wysyłać na adres e-mail: grant@fundacja.doz.pl

Wszystkie pozostałe informacje o konkursie, w tym Regulamin Konkursu, sposobach aplikacji oraz pliki do pobrania znajdują się na stronie: https://dozfundacja.pl/granty/