Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 28.02.2023 r.

W dniu 28 lutego 2023 roku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Pani Jolanta Świderska – Przewodnicząca Rady, przywitała zgromadzonych następnie przedstawiła porządek spotkania:

  1. Wybór nowego prezydium Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
  2. Sprawy różne.

Zgodnie z rozporządzeniem MGP i PS z dnia 23 marca 2003 r. w sprawach organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych, Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady jest wybierany na okres jednego roku.

W związku z powyższym zostało przeprowadzone głosowanie jawne w wyniku którego jednogłośnie zagłosowano, iż Przewodniczącym ponownie pozostanie Pani Jolanta Elżbieta Świderska, Wiceprzewodniczącym Pani Elżbieta Katarzyna Kujawa, natomiast Sekretarzem – Pan Rafał Średziński.

W sprawach różnych członkowie Rady podzielili się wiedzą o mieszkaniach wytchnieniowych, wspomaganych funkcjonujących na terenie województwa podlaskiego. Oprócz tego dyskutowano na temat deinstytucjonalizacji oraz usług społecznych i środowiskowych wzmacniających samodzielność osób z niepełnosprawnościami.