Zaproszenie na szkolenie kompetencyjne pracowników Centrum Usług Społecznych (Moduł I)

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, w związku z realizacją projektu partnerskiego „Liderzy Kooperacji”, serdecznie zaprasza na:

Szkolenie kompetencyjne pracowników Centrum Usług Społecznych (CUS) Moduł I. Zarządzanie i organizacja usług społecznych – w wymiarze 68 godzin dydaktycznych (w tym 60 godzin podstawy programowej oraz 8 godzin przeznaczonych na wizytę studyjną).

realizowane w ramach ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. 2019, poz. 1818) oraz zgodnie z zakresem merytorycznych wskazanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie szkoleń dla pracowników centrum usług społecznych (Dz.U. 2020, poz. 664).

Realizatorem szkoleń jest Centrum Profilaktyki i Reedukacji Atelier w Krakowie.

Miejsce realizacji: Hotel SILVER w Białymstoku (ul. Kopernika 97).

Terminy realizacji modułu:

  • 12-13 czerwca 2023 r.
  • 22-23 czerwca 2023 r.
  • 28 czerwca 2023 r. – wizyta studyjna
  • 29-30 czerwca 2023 r.
  • 3-4 lipca 2023 r.

Szkolenie skierowane jest do kadry instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa podlaskiego.

Chęć udziału w szkoleniu należy zgłosić poprzez wysłanie skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem na adres e-mailowy: liderzy.kooperacji@rops-bialystok.pl do dnia 25 maja 2023 r.

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. ROPS w Białymstoku zapewnia uczestnikom każdego dnia szkolenia serwis kawowy oraz obiad. ROPS w Białymstoku nie zapewnia uczestnikom noclegu.

Liczba miejsc jest ograniczona.

W przypadku pytań, proszę o kontakt z biurem projektu pod numerem telefonu: 85 744 72 72, wew. 214 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: liderzy.kooperacji@rops-bialystok.pl.

Materiały do pobrania: