OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA INWALIDY

W dniu 20 kwietnia 2023 roku odbyły się Obchody Światowego Dnia Inwalidy zorganizowane przez Oddział Okręgowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Białymstoku we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku.

Obchody Światowego Dnia Inwalidy odbyły się w Białostockim Ośrodku Kultury. Wzięli w nich udział członkowie Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Białymstoku, osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowie.

Celem spotkania było przypomnienie społeczeństwu, że osoby z niepełnosprawnościami są wśród nas i tylko pozytywna współpraca władz rządowych, samorządowych oraz organizacji pozarządowych może przynieść korzyści i pomóc
w rozwiązywaniu ich problemów.

Uczestniczący w wydarzeniu Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski podziękował za organizację przedsięwzięcia, które jest polem do wymiany doświadczeń, natomiast Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku Elżbieta Rajewska-Nikonowicz  omówiła systemowe rozwiązania, z których mogą korzystać osoby z niepełnosprawnościami.