Konkurs Marszałka Województwa Podlaskiego „Nagradzamy NGO”

Założeniem konkursu jest promocja trzeciego sektora, zarówno w samym środowisku działaczy społecznych, jak i wśród mieszkańców województwa.
W ramach konkursu wyróżnione zostaną organizacje pozarządowe i współpracujący z nimi wolontariusze za ich działalność na rzecz regionu. Inicjatywa jest realizowana we współpracy z Podlaską Radą Działalności Pożytku Publicznego.
Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach wraz z nagrodą specjalną:
•    Kategoria I: Organizacja pozarządowa promująca trzeci sektor i województwo podlaskie 2023;
•    Kategoria II: Dzieło/projekt;
•    Kategoria III: Wolontariusz roku 2023;
•    Nagroda specjalna: „Skrzydła NGO”.
Formularz konkursowy z dopiskiem „NGO – Nagroda Marszałka” należy przesłać od dn. 24 kwietnia 2023 r. na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku lub złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia konkursu.

Wszystkie pozostałe informacje o konkursie, w tym Regulamin Konkursu oraz pliki do pobrania znajdują się na https://podlaskie.eu/spoleczenstwo/konkurs-marszalka-wojewodztwa-podlaskiego-nagradzamy-ngo.html