Zaproszenie na seminarium w trybie zdalnym „Stosowanie środków przymusu bezpośredniego w Domach Pomocy Społecznej” skierowane do pracowników Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa podlaskiego – Rekrutacja przedłużona do 19 maj 2023 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza pracowników Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa podlaskiego na bezpłatne seminarium w trybie zdalnym pn. „Stosowanie środków przymusu bezpośredniego w Domach Pomocy Społecznej”. Seminarium prowadzone będą w formie zdalnej, w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem połączeń on-line, w formie umożliwiającej przekazanie i utrwalenie treści określonych w programie seminarium, aktywizującej uczestników, w grupach do 50 osób.

Uczestnikom seminarium zapewnione zostaną w formie elektronicznej, m.in:

  • materiały szkoleniowe/dydaktyczne,
  • zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu seminarium.

Cel seminarium: Celem seminarium jest nabycie/pogłębienie wiedzy i umiejętności w obszarze zastosowania przymusu bezpośredniego w Domach Pomocy Społecznej, w tym zasadności i procedury jego stosowania oraz prawidłowego dokumentowania.

Terminy 6 seminariów do wyboru:

  • 12.06.2023 r. (poniedziałek),
  • 13.06.2023 r. (wtorek),
  • 14.06.2023 r. (środa),
  • 15.06.2023 r. (czwartek),
  • 16.06.2023 r. (piątek),
  • 19.06.2023 r. (poniedziałek).

Godziny szkoleń: 9.00 – 13.45,

Szkolenia poprowadzi trener Pan Michał Soćko – radca prawny i doktor nauk prawnych, nauczyciel akademicki, którego główny obszar zainteresowań naukowych obejmuje prawo pracy oraz prawo administracyjne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa pomocy społecznej. Autor ponad dwudziesty publikacji naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach oraz uczestnik kilkudziesięciu konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych. Pracę naukową łączy z wykonywaniem zawodu radcy prawnego. W ramach własnej kancelarii prowadzi szkolenia dla pracowników organów administracji publicznej oraz świadczy pomoc prawną przede wszystkim na rzecz osób prawnych i instytucji publicznych, współpracując m.in. z trzema ośrodkami pomocy społecznej. Zrealizował ponad czterdzieści szkoleń z zakresu szeroko rozumianego prawa pomocy społecznej.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium proszę o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych i przesłanie drogą elektroniczną na adres: natalia.jakimowicz@rops-bialystok.pl do dnia 11 maja 2023 r. Osobą do kontaktu w zakresie rekrutacji jest Pani Natalia Jakimowicz, tel. 85 744 72 75 wew. 122.

Osoby zakwalifikowane na seminarium zostaną o tym powiadomione drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Materiały do pobrania: