Wojewódzki Przegląd Artystyczny Ruchu Seniorów ARS 2023

W dniu 9 maja 2023 roku odbył się Wojewódzki Przegląd Artystyczny Ruchu Seniorów ARS 2023 zorganizowany przez Oddział Okręgowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Białymstoku we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku.

Wojewódzki Przegląd Artystyczny Ruchu Seniorów ARS 2023 odbył się w Białostockim Ośrodku Kultury. Wzięli w nim udział członkowie Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Białymstoku oraz seniorzy z województwa podlaskiego łącznie 600 osób.

W tegorocznej Senioradzie wzięło udział trzydzieści zespołów i solistów z całego województwa. Każdy zespół otrzymał statuetkę. Serdecznie gratulujemy!