II Ogólnopolska Konferencja „Polska dla Rodziny – Karta Dużej Rodziny w miastach i gminach” – 18 marca 2013 roku

W dniu 18 marca 2013 roku w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyła się II Ogólnopolska Konferencja „Polska dla Rodziny – Karta Dużej Rodziny w miastach i gminach”, promująca system zniżek i ulg dla rodzin wielodzietnych. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz samorządu terytorialnego: prezydenci, starostowie, burmistrzowie miast i wójtowie gmin. Konferencję otworzył minister Władysław Kosiniak – Kamysz, do wprowadzania Karty Dużej Rodziny przekonywała Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Irena Wóycicka, która odczytała list Pani Anny Komorowskiej skierowany do uczestników i organizatorów. W trakcie konferencji zostały przedstawione rezultaty wprowadzania i wdrażania Karty Dużej Rodziny w miastach i gminach w Polsce.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5529,6120,konferencja-polska-dla-rodziny.html